top of page
PA_Office (16).jpg

Kurzy

Důležitou součástí naší mise je zvýšit povědomí o oboru Risk Intelligence u univerzitních studentů a poskytnout jim kvalitní vzdělávání.

 

V našich semestrálních kurzech o Risk Intelligence na Karlově univerzitě se studenti ponoří do vzájemné provázanosti rizik a jejich dopadů na státy, soukromý sektor, i na jednotlivce. Kurz je koncipován tak, aby byl co nejvíc praktický a studenti se učí metodologii a postupy získávání informací a analýzy rizik na konkrétních příkladech. Po skončení kurzu tak odcházejí s poznatky a dovednostmi, které mohou uplatnit v budoucích pozicích napříč sektory.

Současné a uplynulé kurzy

Risk Intelligence for Global Public and Private Sector: A Practical Introduction

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, Zimní semestr 2023


Risk Intelligence for Global Public and Private Sector

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Letní semestr 2024

Uplynulé přednášky

Kromě semestrálních kurzů také nabízíme přednášky o různých tématech Risk Intelligence. V minulosti jsme přednášeli na Karlově univerzitě a na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Přednáška: Open Source Intelligence: Nástroje, využití, a etické otázky v PR a strategické komunikaci

Předmět: Specifika digitální komunikace, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Zimní semestr 2023

 

Přednáška: Úvod do Risk Intelligence

Předmět: Pokročilé přístupy k dobývání znalostí z databází, Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra informačního a znalostního inženýrství, Zimní semestr 2023

"This was my favorite course of the semester. First, the course was led by three extremely professional and knowledgeable lecturers, who gave the course a very good structure, valued student inputs, always actively engaged with questions and discussions by students and overall created a very nice class atmosphere. Second, the course taught valuable and practical skills required for my future potential career fields, something which I hadn't experienced at FSV until then. The lecturers connected every information presented in class to real-world scenarios and really demonstrated WHY the information was important. The assignments further build on this by being intended to be realistic and it felt like I was actually producing something valuable and not just another theoretical paper written for the sake of it."

Student kurzu Risk Intelliegnce for Global Public and Private Sector

Randall Johns, NY

bottom of page