top of page
PA_Office (16).jpg
EEA-and-Norway_grants_White.png

Návrh risk intelligence metodologie pro ESG hodnocení

PRINCEPS Risk Intelligence Institute spolupracuje s Prios Kompetanse AS (Norsko) na projektu "Designing a risk intelligence methodology for ESG evaluation" financovaného bilaterální iniciativou EEA Norway Grants.

Popis projektu

Reagujeme na potřebu lepších standardů ESG hodnocení návrhem metodologie hodnocení obohacené o nástroje risk intelligence. Následně připravíme nový strategický přístup k ESG pro malé a středně velké firmy k poskytnutí praktického návodu k implementaci metodologie.

Stakeholdeři v českém byznysu upozorňují, že ESG reporting zaujímá univerzální přístup. Klíčovým problémem je kladení důrazu na celkové hodnocení na úkor komplexní, kvalitativní evaluace. Výsledky jsou povrchní a neposkytují skutečné informace o stavu jednotlivých ESG kategorií​, odpovídajících otázkách, a jejich lokalizaci. Tyto informace zároveň nejsou podmínkou vysokého ESG skóre. Výsledkem je, že českým firmám chybí incentiva aktivně problematizovat a začleňovat ESG faktory do jejich firemních kultur, což obratem omezuje možnosti rozvoje a vystavuje firmy souvisejícím rizikům. Navrhujeme řešení těchto problémů představením komplexního risk intelligence přístupu k ESG hodnocení. Risk intelligence metody umožňují lokalizovanou a komplexní analýzu. Jejich začlenění do procesu ESG hodnocení propojí indikátory s praxí a vytvoří tak podmínky pro hmatatelné změny. Zásadnější nálezy budou mimo jiné sloužit pro analýzy rizik a due diligence, což povede k ještě hlubšímu začlenění otázek ESG do každodenní obchodní praxe.

 

Rozsah projektu zahrnuje dvě studijní návštěvy Norska a České republiky následované designem metodologie ESH hodnocení a strategického akčního plánu pro malé a středně velké firmy.​

Prios Kompetanse AS

Prios-logo.jpg

Prios Kompetanse AS (Prios) je národně uznávaným centrem pro celoživotní vzdělávání dospělých. Jejich hlavními úkoly jsou project management, business consulting a rozvoj, inovační procesy, školení, a vývoj software. Jejich konzultační aktivity podporují klienty Prios především v interních inovačních procesech, ekonomickém poradenství, ESG managementu, zelených inovacích, cirkulárním ekonomickém rozvoji, a zvyšování efektivity managementu. Jako výzkumné centrum si Prios klade za cíl implementovat myšlenku celoživotního vzdělávání a neustálé aktualizace obsahu a metod svého školení v reakci na probíhající digitalizaci a vývoj v byznysu. Všechny aktivity Priosu staví na aktivitách softwarového oddělení společnosti, které vyvíjí individuální řešení pro každý projekt.

 

Během projektu Prios poskytne náhled do norské praxe v ESG hodnocení a managementu sdílením vlastních zkušeností a organizací konzultací s norskými lídry v ESG z konzultačního, bankovního, energetického, a governance sektoru. 

EEA-and-Norway_grants_A3-horiztonal.png
bottom of page