top of page
PA_Office (16).jpg

Studie

Institut poskytuje komplexní výzkumné služby v risk intelligence a souvisejícíh oborech.

Chytrá města a mobilita (Slovensko)

V roce 2023 Princeps Risk Intelligence Institute zhotovil komplexní analýzu a srovnávací studii pro partnerskou organizaci na téma chytrá města a mobilita na Slovensku. Expertní tým institutu a naše síť odborníků připravili zprávu, která zdůraznila velmi specifická rizika a výzvy slovenských měst na národní úrovni, ale také vyzdvihla individuální problémy a příležitosti, kterým v 21. století tato města čelí.

bottom of page