top of page
Map of CEE

Mise

PRINCEPS Risk Intelligence Institute (PRII) je nezisková organizace která se zaměřuje na rozvoj standardů v oboru risk intelligence ve střední a východní Evropě.

 

Cílem PRII je přispívat ke stanovení postupů nejvyšší kvality v oboru prostřednictvím jak vzdělávacích programů a certifikátů pro studenty, mladé profesionály a nové lídry, tak publikací, které se zaměřují na politická rizika a open source intelligence.

 

Záměrem PRII je vytvořit regionální centrum odbornosti v risk intelligence, které propojuje experty v oboru, zkušené řídící pracovníky a mladé profesionály. Zároveň aspiruje o založení sdílené sítě, vzdělávacích příležitostí a moderních nástrojů k řešení současných výzev v oboru.

princeps-pattern-light.png

Vzdělávání

PRII je zavázaný vzdělávání a praktické přípravě studentů, mladých profesionálů a aspirujících lídrů v oblasti risk intelligence. Současně pomáhá manažerům a klíčových stakeholderů, kteří využívají praktické vhledy k informovanému rozhodování při každodenní obchodní praxi a zásadních strategických volbách.

 

Vzdělávací iniciativy a programy PRII zahrnují několikatýdenní semináře, jednorázové workshopy a semestrální kurz risk intelligence pro studenty Karlovy univerzity. Na základě našich zkušeností a expertízy v oboru jsou všechny programy zaměřené na praktické příklady a pečlivě navržené tak, aby účastníky vybavily znalostmi, schopnostmi a nástroji, jež jsou potřebné k řešení současných výzev v oboru.

Ačkoliv větší množství dostupných informací negarantuje lepší rozhodnutí, přístup k důvěryhodným a aktuálním informacím zvyšuje jejich pravděpodobnost. Cílem RI je objasnit známé neznámé a neznámé neznámé týkající se kolegů, partnerů, dodavatelů, investorů, klíčových stakeholderů, nových technologií a dalších rušivých vlivů.

icon-climate-energy.png

Klimatická změna představuje zřejmě největší výzvu naší doby. Zatímco zásadní kroky musí být podniknuty na globální úrovni, její dopad je možné zaznamenat i na lokální úrovni. Cílem RI je objasnit dopady klimatické změny na životní prostředí, energetiku, dodavatelské řetězce a rozvoj infrastruktury.

icon-toxic-capital.png

Přeshraniční kapitálové toky vytváří příležitosti i rizika vzhledem k potenciálně skrytým zdrojům financí. Cílem RI je rozklíčovat cíleně spletité korporátní struktury, které mohou skrývat vztahy s nepřátelskými zeměmi, podezřelými zájmovými skupinami a/nebo jedinci.

Informační slepota & nejistota

Klima & energetika

Toxický kapitál a/nebo vliv

icon-political-stability.png

Politické prostředí a stabilita v regionu CEE nese přímé důsledky pro společnosti, investice, či retenci a angažovanost kvalifikované pracovní síly. Cílem RI je porozumět vzestupu a vlivu populismu, antisystémových stran a jejich vlivu na geopolitickou orientaci zemí v regionu.

icon-eastern-front.png

Vzhledem ke své blízkosti k válečné zóně na Ukrajině se region střední a východní Evropy nachází ve zranitelné pozici. Cílem RI je objasnit implikace konfliktu pro pracovní trh a migraci, šíření dezinformací a propagandy, vojenské výdaje, či příležitosti a výzvy poválečné rekonstrukce.

Politická stabilita

Východní fronta &
její implikace

Story

Spojeni společnou akademickou a profesní zkušeností z oboru risk intelligence ve Spojených státech, Velké Británii, Belgii a střední Evropě, sdílíme vizi přinést ty nejlepší postupy v oboru do naší vlasti a širšího regionu střední a východní Evropy.

Naším cílem je sdružovat profesionály v oblasti risk intelligence, vzdělávat a vytvářet komunitu vedenou snahou o zavedení a prosazování těch nejlepších a osvědčených přístupů, nástrojů, procesů i postupů.

Přidejte se k nám.

bottom of page